İş Anlaşması

BU ANLAŞMA TAVSİYE NİTELİĞİNDE OLUP ÜYELERİMİZ YADA ÜYEMİZ OLMAYAN AJANSLAR TARAFINDAN GÜNÜN KOŞULLARINA VE KENDİ ÖZEL ŞARTLARINA GÖRE REVİZE EDİLEBİLİR.

İŞ ANLAŞMASI

İŞ ANLAŞMASININ TARİHİ                       :

KAST AJANSI VE YETKİLİSİ                       :

ADRES                                                         :

OYUNCU / FOTOMODEL ADI SOYADI   :

REKLAM AJANSI VE YETKİLİSİ                :

ADRES                                                         :

YAPIM ŞİRKETİ VE YETKİLİSİ                   :

ADRES                                                         :

ÇEKİM TARİHİ                                             :

ÇALIŞMA YERİ VE SÜRESİ                        :

REKLAM VEREN / MARKA  / ÜRÜN      :

KULLANIM ALANI                                      :

VERSİYON ve İLAVE KULLANIMLAR      :

YAYINLANACAK ÜLKE                               :

OYUNCU ÜCRETİ                                        :

ÖDEME ŞEKLİ                                              :

 

Kast Ajansları Derneğinin genel çalışma koşul ve prensipleri doğrultusunda; reklam ajansları, reklam/sinema/tanıtım filmi çeken yapım şirketleri ve reklam fotoğrafçıları ile yapılan çalışmalarda KAST AJANSI ve OYUNCUSUNUN yasal hakları iş bu anlaşma ile koruma altına alınmıştır.

 

 1. İşbu İş Anlaşması’nı onaylayan Yapım Şirketi / Reklam Ajansı, Kast Ajansları Derneği’nin web sayfasında yayınlanan güncel çalışma koşullarını ve genel prensiplerini de peşinen kabul etmiş ve yerine getireceklerini de taahhüt etmiş sayılırlar.
 2. Reklam ve fotoğraf çekimiyle ilgili tüm çalışmaların kullanıldıkları alanlarda halka sunum süreleri, iş bitiminden sonra kesilen fatura tarihini takiben 1 (Bir) yıldır.
 3. Fatura tarihini takip eden 1 (Bir) yılın sonunda herhangibir kullanım alanında  halka sunum devam edecekse, Yapım Şirketi / Reklam Ajansının öncelikle bu talebini Kast Ajansına yazılı olarak bildirmesi ve tarafların bu konuda ek sözleşme yapmaları şarttır. Aksi durumda Yapım Şirketi / Reklam Ajansının işbu sözleşme konusu işi 1 (Bir) yıldan sonra kullanması mümkün değildir. Taraflar ek sözleşme konusunda anlaşırlarsa, 2. yıl kullanım için işbu İş anlaşmasında belirlenen sözleşme bedelinin %100’ü talep edilir. 2.Yıl halka sunum süresi birinci yılın sonunda başlar ve bir yıl sürer.  Üçüncü yıl ve takip eden yıllık periyodlarda kullanım söz konusu olursa, Yapım Şirketi / Reklam Ajansının öncelikle bu talebini Kast Ajansına  yazılı olarak bildirmesi ve tarafların bu konuda oyuncu’nun  talep günündeki geçerli bütçesini dikkate  alarak, ek sözleşme yapmaları şarttır. Aksi durumda Yapım Şirketi / Reklam Ajansının işbu  sözleşme konusu işi, takip eden yıllık  periyotlarda kullanması mümkün değildir..
 4. Bu sözleşmenin konusu olan çalışma baştan belirtilmediği sürece tek bir marka için yapılmaktadır. Sonradan başka bir marka ile birleştirilecekse Yapım Şirketi / Reklam Ajansı Kast ajansı ile yeni bir bütçelendirme ve sözleşme yapmak zorundadır.
 5. Yapım Şirketi / Reklam Ajansı, yukarıdaki 2. 4. ve 7. maddelerde belirtilen hususlarla ilgili olarak, Kast Ajansı’na bilgi vermeden ve Kast Ajansı ile ek sözleşme yapmadan herhangi bir kullanım gerçekleştirirse, Kast Ajansı’na kullanım anındaki oyuncu bütçesinin 10 (on) katı kadar cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapım Şirketi / Reklam Ajansı, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kast Ajansı’nın cezai şartı talep etme dışında ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği kendisinin ve oyuncunun uğradığı kar kaybı ile maddi ve manevi zararları  ve de  bu kullanımların durdurulmasını talep etme hakkı vardır.
 6. Çalışılan gün sayısı ve kullanılan mecralar için global bir bütçe belirlenmişse, ikinci yıl halka sunum bütçesi; mecra eksiltilse dahi, toplam bütçe üzerinden hesaplanır.
 7. Çekim sonrası, işbu iş anlaşmasında yazmayan ilave kullanımlar söz konusu olacaksa, Yapım şirketi / Reklam Ajansının öncelikle bu talebini Kast Ajansına yazılı olarak bildirmesi, tarafların oyuncunun talep günündeki kaşesi üzerinden ek sözleşme yapmaları şarttır. Aksi durumda, Yapım Şirketi / Reklam Ajansının ilave kullanımlarda bulunması mümkün değildir.
 8. İstanbul il sınırları dışında yapılacak çekimlerde; Oyuncu / Fotomodel ücretlerine %50 oranında ilave yapılır.
 9. Oyuncunun her türlü yiyecek, içecek giderleri ile şehir (İstanbul) dışındaki çekimlerde ulaştırma ve konaklama giderlerinin tamamı Yapım şirketi / Reklam Ajansı tarafından sağlanır. Erken saatlerde başlayan ya da geç saatlerde biten çekimlerde ya da ulaşımı zor yerlerde yapılan çekimlerde, oyuncunun her türlü ulaşımı Yapım şirketi / Reklam Ajansı tarafından karşılanır. Türkiye dışındaki çekimlerde günlük harcırah (50 Euro’dan az olmamak koşuluyla) Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından oyuncuya, çekim takvimi itibariyle peşin olarak ödenir.
 10. Oyuncunun gerek çekim yerinde, gerekse çekim sebebiyle yapılan yolculuklarda kaza rizikosuna (yaralanma ve ölüm) karşı sigortalanma ve ayrıca çekim yerinin (stüdyonun) kaza, yangın, sel, deprem, hırsızlık ve belirlenecek diğer rizikolara karşı sigortalanma yükümlülüğü işveren olarak Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından çekimden önce yerine getirilir.
 11. Çekim yeri ve faaliyet alanının sevk idare ve sorumluluğu Yapım Şirketi / Reklam Ajansı’ndadır. Bu sebeple Yapım Şirketi / Reklam Ajansı çekim yeri ve set alanında 6331 sayılı iş güvenliği yasasında öngörülen tüm güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yapım Şirketi / Reklam Ajansı çekim yeri ve set alanında doğabilecek her türlü riski kabul ettiğini beyan eder.
 12. Oyuncu, İş Anlaşmasının süresi içerisinde, herhangi bir başka ürün reklâmında veya rakip ürün reklâmında oynamamayı ancak ilave bir ücret ödenmesiyle kabul ve taahhüt eder. Bu ücret Kast Ajansı tarafından tespit edilir. Oyuncunun önceki projeleri opsiyon mailinde bildirilmiştir.
 13. Çalışma süresi oyuncunun işyerine geliş saatinden itibaren başlar, işyerini terk ettiği saate kadar devam eder. Belirtilen saatten sonra çekim yerine gelen oyuncunun ücreti, gecikmiş olduğu süre oranında kesilir. Çalışma bir günden uzun sürecekse, her bir gün için günlük ücretin yarısı ilave edilir.
 14. Oyuncunun günlük çalışma süresi, toplam bir saatlik ara dinlenme süresi dahil 10 (on) saattir. Eğer günlük çalışma süresi aşılmış ise her fazla çalışma saati için 1/10 (onda bir) oranında fazla çalışma ücreti Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından ayrıca ödenir. Çalışma fazlası ücret devam eden günler içinde, ilk gün ücreti üzerinden hesaplanır. Oyuncunun 18 yaşından küçük olması durumunda; çalışma süreleri, vb. hususlarda, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi ile Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Çalışma Koşulları’na ilişkin hükümleri uygulanır. Yapım Şirketi /Reklam Ajansı, bu hükme uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 15. Sesli çekim sonrasında, oyuncu sesinin yeterli olmaması, teknik arıza olması ya da sözlerin değişmesi sonucu; oyuncunun stüdyoya girerek seslendirme yapması, seslendirme ücreti bedeli ödenmesini gerektirir. Bu bedeli Kast Ajansı; ya kişiye özgü seslendirme ücretleri tarifesinden ya da seslendirmeyi yapan kişi için bu tarifeyi örnek alarak belirler. Sesli çekilen TV reklam filmlerinin spotları radyo ya da başka bir yerde yayınlandığında yine (oyuncunun stüdyoya girmesine gerek olmadan) Kast Ajansının seslendirme ücret tarifesi geçerli olacaktır.

 

 1. İş öncesi kıyafet provası, 1 günde 2 saat için ücretsiz gerçekleştirilir. Uzayan provalarda günlük ücret üzerinden hesaplanan saat ücreti ilave edilir.
 2. Çekilen bir reklam / sinema / tanıtım filminin ya da reklam fotoğrafının herhangi bir nedenle halka sunulmaması, gösterime girmemesi, hiçbir şekilde kullanılmamasında, oyuncunun yetersiz oluşu ifadesine bakılmaksızın, tespit edilmiş bedelin tamamı tahsil edilir. (Ücretin yarısının veya bir kısmının ödenmesi mümkün değildir) Ancak ikinci ve takip eden alanlarda kullanımla ilgili baştan tespit edilmiş bir toplam ücret varsa, buna bakılmaksızın tek gün ve tek kullanım alanı ücreti tam olarak alınır.
 3. Belirlenen çekim saatinden 24 saat öncesine kadar yada çekim esnasında iş ertelenirse / iptal edilirse; anlaşılan ücretin (global ücret ve gün olarak anlaşılmış olsa bile), bir günlük kısmının yarısı oranında, Yapım Şirketi / Reklam Ajansı ödeme yapar. Mücbir sebepler konunun dışındadır.  (Deprem-sel, yangın vb)
 4. Çekim esnasında oyuncunun yetersizliği nedeniyle, yönetmenin / fotoğrafçının talimatlarının uygulanamamasında ise oyuncuya ilk gün ücretinin yarısı ödenir.
 5. Oyuncu Çekim günü sete gelirken kişisel bakımına azami özeni gösterecek, görüşmede onaylanan görüntüsü ve sesini mutlak surette koruyacaktır.
 6. Ürün/marka/mesaj değişikliği ve promosyon ilavesi yeni film olarak değerlendirilecek ve bir tam ücret talep edilecektir.
 7. Bir yıllık halka sunum süresi içinde sözleşme konusu televizyon reklam filmi, sinemada gösterildiğinde, sözleşmede belirtilen ücretin yarısı, sinema reklam filmi televizyonda gösterildiğinde ise, sözleşme bedelinin tamamı Yapım Şirketi /Reklam Ajansı tarafından ödenir. İnternet gösterimi amacıyla çekilmiş reklam filminin TV’de gösteriminde sözleşme bedelinin tamamı ödenir.
 8. Çekilen Tv, Sinema ve İnternet filmlerinde yapılan aşağıdaki değişiklikler versiyon olarak kabul edilecek ve Yapım Şirketi / Reklam Ajansının %50 ilave ücret ödemesi gerekecektir.
  • Yeni plan ekleme; Ürün, marka ve mesaj sabit kalmak koşuluyla oyuncunun yeni planlarının eklenmesi.
  • Packshot değişikliği; Aynı ürünün değişik çeşitlerinin gösterilmesi.
  • Ses ve yazı değişikliği; Filme yeni seslendirme ve yazı planlarıyla ek yapılması (Ürünün niteliğine yönelik zorunlu yasal değişiklikler hariçtir.)
  • Oyuncu/Modelin yüzü görünmeden sadece uzuvlarının gösterilmesi
  • Rol ağırlığı; Oyuncu sayısındaki değişikliğe bağlı olarak, oyuncunun rol ağırlığının değişmesi.
  • Tv’de alt, üst ve yanlardan bant şeklinde geçerek görüntüye giren reklamlar, ana filmin bant şerit versiyonu olarak kabul edilir.
  • Reklam filmlerinin; Megavizyon, Barkovizyon, Outdoor Tv, Toplu taşıma araçlarındaki TV’ler, tag on, ATM, hava durumu, spor programı, dizi sunumlarında (sunar/sundu/devam edecek/devam ediyor) ve kanalların reklam jeneriklerinde, diğer elektronik tanıtım, reklam ve iletişim araçlarında kullanılması durumunda da %50 ilave ücret (her bir kullanım için ayrı ayrı) uygulanır.
 9. Reklam filmi çekimi sırasında fotoğraf çekimi yapılırsa ya da çekilen bir filmden fotoğraflar çıkartılarak halka sunulacak hale getirilirse; her bir kullanım için film ücretinin %50 si kadar, Raket, Billboard, Megaboard, GiantBoard kullanımları için film ücretinin tamamı kadar ilave ücret ödenir.
 10. Fotoğraf cekimi ayrı bir günde yapılırsa, ilk kullanım alanı için oyuncuya tam kaşe ücret, Raket, Megaboard, Billboard, GiantBoard kullanımları için ayrı ayrı bir tam ücret ve diğer her bir kullanım için %50 oranında ilave ücret ödenir. P.O.P. ve indoor gibi toplu kullanımlarda her bir kullanım alanı için ayrı ayrı %50 ilave ücret ödenir.
 11. Yapılan bir günlük el modelliği çekimleri (ya da diğer uzuvları kapsayan çekimler) ikinci gün devam ettiğinde tespit edilen ilk gün ücreti, ikinci ve takip eden günlerde de uygulanır. Yapılan çekimlerin kullanım süresi fatura tarihini takiben 1 (Bir) yıldır.
 12. Kalabalık çekimlerde kullanılan grup oyuncuların bir günlük çalışmaları, ikinci veya takip eden diğer günlerde devam ederse tespit edilen ücret her bir gün için ayrı olarak istenir. TV reklam filminde kullanılan grup oyuncularından, reklam fotoğraf çekimine alınanlar, kullanıldıkları alana göre o günkü gerçek fiyatları üzerinden değerlendirilir.
 13. Görüntülerin İnternette kendi sitesinde ve/veya başka sitelerde (dünya genelinde), sosyal paylaşım sitelerinde (Twitter, facebook ve instagram), internette yayın yapan tv kanalları ve YouTube’da kullanılmasında da, her 3 grup için ayrı ayrı % 100 ilave ücret alınır. İnternet gruplarında tüm kullanımlar bir yıl için geçerlidir. Akan görüntülerden, hareketsiz görüntü kullanımı versiyon olarak tanımlanır ve %50 ilave ücret gerektirir.
 14. Yurtdışında gösterime sunulan reklam filmlerinden, gösterime giren her bir ülke için ayrı ayrı asgari %25 ilave ücret talep edilir. Ulusal kanalların Avrupa yayınlarında her bir ülke için asgari %25 ilave ücret talep edilir.
 15. Yapılacak çalışmalarda oyuncu için anlaşılan bedel, sadece “Türkiye’de halka sunulacaktır” şartına bağlı olarak saptanmıştır. Eğer yapılan çalışma Kast Ajansının yazılı izninin alınması şartıyla, yerli ve yabancı medya aracılığıyla yurtdışında gösterime sunulursa, Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından her bir ülke için, yurtiçinde tespit edilmiş ücrete göre ayrıca ilave ücret ödenir. (Kullanım alanı itibariyle yurtiçinde %50’lik yada %100’lük bir ödeme gerektiriyorsa, yurtdışı için de her bir ülke için aynen talep edilir ve ödenir.)
 16. Yapılan Tv/fotoğraf çalışmaları Kast Ajansı veya Yapım Şirketi/Reklam Ajansı tarafından haber amacıyla yayınlanabilir.
 17. Oyuncu, Kast Ajansının yazılı onayı olmadan, yapacağı çalışmaya karşılık tespit edilmiş bedelin kısmen veya tamamen kendisine ödenmesini Yapım Şirketi / Reklam Ajansı’ndan talep edemeyeceği gibi, bağlı olduğu Kast Ajansı adına da ödeme kabul edemez veya ödeme yapamaz. Oyuncunun yapılacak çalışmayla ilgili tespit edilen bedelden ve/veya muhtemelen doğacak ilave haklarından ve/veya menfaatlerinden feragat etmesi ve/veya ibraname vermesi yalnızca oyuncu açısından hukuksal sonuç doğurur. Bu konuda yazılı onayı olmadığı sürece Kast Ajansının, bu çalışmadan doğmuş ve doğacak olan her türlü hak ve alacakları ödenir.
 18. İşin bitmesini takiben Kast Ajansı tarafından fatura düzenlenir ve Yapım Şirketi / Reklam Ajansı’na ulaştırılır. Yapım Şirketi / Reklam Ajansı tarafından, KDV dahil Fatura bedeli, filmin / Fotoğrafın (Eserin) yayınından önce, çekim tarihinden itibaren 30 (Otuz) günü geçmemek koşuluyla nakit olarak ödenir.
 19. Fatura tutarı, fatura tarihini takiben 30 (otuz) gün içinde Kast Ajansına nakit olarak ödenmediği taktirde, herhangi bir ihbara gerek kalmadan Yapım Şirketi /Reklam Ajansı mütemerrit olur. Ödeme süresinde geciken Yapım Şirketi /Reklam Ajansı temerrüt tarihindeki ticari faiz ve kamu alacaklarına uygulanan faizden hangisi yüksek ise o oranda gecikme faizi ödemekle yükümlü olur ve bunu kabul ve taahhüt eder.
 20. Bu sözleşme hükümlerinden dolayı Reklam Ajansı/Yapım Şirketi/Kast Direktör birbirlerinin vekili ve yetkili temsilcisi olarak müteselsilen ve müştereken sorumlu olup, işveren sıfatıyla aynen ifa ile yükümlüdürler. Reklam Ajansı’nın aykırı her türlü işlem ve eylemlerinden dolayı Yapım Şirketi’nin sorumlu olmayacağı iddiası kabul edilemez.
 21. Bu çalışma koşulları ve prensiplerinden ötürü Oyuncu ile Kast Ajansı birbirlerinin vekili ve yetkili temsilcisi olarak müteselsilen ve müştereken sorumlu olup, iş gören sıfatıyla aynen ifa ile yükümlüdürler. Oyuncunun aykırı davranışlarından Kast Ajansı sorumludur.
 22. Tarafların yukarıda yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflar adres değişikliklerini derhal yazılı olarak bildirmedikleri sürece, bu adreslere yapılacak her türlü gönderiler, ihbar, ihtar ve tebliğler taraflara yapılmış sayılır. İşbu İş Anlaşması’ndan ve yapılan çalışmalardan doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda İstanbul  Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Otuzyedi maddeden ibaret işbu anlaşma, taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve okunarak imzalanmıştır

 

YAPIM ŞİRKETİ / REKLAM AJANSI AJANS
FİRMA YETKİLİSİ

İSİM SOYİSİM – KAŞE – İMZA

AJANS YETKİLİSİ

İSİM SOYİSİM – KAŞE – İMZA